Módszerek

A rendelésen zajló terápiákról:

Pszichoterápia a gyermekekkel:

14917151_m

A gyermekekkel folytatott egyéni pszichoterápia olyan térben zajlik, amely hasonló a gyermek természetes életteréhez és mozgásteréhez, és amelyben fejlődési szintjének megfelelően leginkább kifejezheti magát. A gyermek élményfeldolgozása alapvetően eltér a felnőttétől, ráadásul érzelemvilágát és viselkedését mindig az életkorában elvárhatóhoz viszonyítjuk. Gyermekterápiában a beszédnek kisebb a szerepe, fontosabb a játék, a rajz és a fantázia.

Szülő konzultáció:

Mivel a gyermek pszichés értelemben is függ szüleitől, érzelemvilága, élményei kapcsolatban állnak szülei érzelmeivel, nem független a gyermek lelki világa a szülőkétől. Ezért mindig szükséges a szülőkkel történő konzultáció a gyerek terápiájával párhuzamosan, a kettő arányát pedig a konkrét probléma határozza meg.

Nevelési tanácsadás:

A gyermek személyisége a nevelésen keresztül formálható. Előfordul, hogy a szülők elbizonytalanodnak a nevelést illetően, ilyenkor érdemes szakemberrel konzultálni, hiszen a téves nevelési elképzelések okozhatnak traumatizációt. Ez egyszerű felvilágosítással korrigálható, ami ritkán direkt tanácsadás, inkább a hozott probléma együttes megbeszélése.

Családterápia:

9767421_m

A felnőtt személyiség kialakulásában fontos szerepe van a gyerekkori családi hatásoknak. A családi rendszer sajátosságai, működésmódja, szabályai befolyásolják a benne élőket. Sokszor halljuk, hogy a gyermek, mint leggyengébb láncszem, csak tünethordozó. Ha a családon belüli feszültségek

nagyobbak, mint a gyerek egyéni feszültségtűrő képessége, érzelmi vagy viselkedéses tünet jelentkezhet. Ilyenkor a gyermek lelki nyugalma a családi feszültségek oldásával valósulhat meg.

Serdülők terápiája:

9685804_m

A serdülőkor különlegességét az adja, hogy a gyerekkor és a felnőttkor átmenetének ebben a néhány évében alakul ki a személy identitása, nőisége avagy férfiassága, és pozíciója kortárs (felnőtté váló) közösségében – melyek többnyire végleges, vagy legalábbis a felnőttkorban már csak igen nehezen változtatható lelki működésmódokat jelentenek. A serdülőkor gyakran viharos időszakában felelevenednek akár régóta megoldatlan konfliktusok, de mérlegre kerülnek a szülőktől kapott elvek, értékek, melyek új konfliktusokat szülnek. Serdülő korúakkal folytatott terápiában lehetőség nyílik a probléma-megoldási stratégiák továbbfejlesztésére, a korábbi sérelmek feldolgozására, és az egészséges személyiségfejlődés megsegítésére.

 

Az általam kedvelt és tanult terápiás módszerekről:

Pszichodráma:

A pszichodráma egy csoportterápiás módszer, melyben a színházhoz hasonlóan katarzist élhetünk át. Személyes élmények jelennek meg a színpadon, a nézők egyben színészek is, belebújnak a dráma szereplőinek bőrébe. Az egyénen belüli feszültségeket, konfliktusokat jeleníti meg és helyezi színpadra, a csoport tagjainak segítségével. A pszichodrámában mindig a teljes személyiség van fókuszban, kapcsolataival, környezetével együtt. A csoportfolyamatokon keresztül van lehetőség a korrekcióra is, a szerepek spontán módon alakulnak és változnak. Fontos szerepe van a spontaneitásnak és a kreativitásnak, az alkotó folyamat két mozgatójának. Az élet célja: nyomot hagyni a világban; és ezt az alkotáson keresztül tehetjük meg.

 

Művészetterápia:

A művészetterápiában szintén az alkotás folyamata kerül a fókuszba. Relaxáció és imagináció segít a belső élmények elérésében, előhívásában, melyek formába öntése különböző technikákkal lehetséges: vízfestékkel, pasztellkrétával, ceruzával, agyaggal és montázs ill. kollázs technikákkal dolgozva. A módszer alkalmas mentális betegségek kezelésére és önismeretünk fejlesztésére egyaránt. Az egészség már nem pusztán a betegségek hiányát jelenti, hanem az önmagunkban lévő ellentétek egyesítését, az egység, a teljesség megélését. Életünk célja egy magasabb szinten újraélhető teljesség, melyhez hozzásegít a pillanat átélése; ez az élet művészete. A művészetterápiában megszülető alkotások: ajándékok.

10895845_m

A jungi analízis:

A jungi analízis mélylélektani irányzat, fókuszában az ember tudattalan élményei állnak. A szemléletmód kiterjed a kollektív tudattalan, az archetípusok, de a vallások és a kultúra területeire is. Elismeri az ember vallási, transzcendentális, spirituális és szellemi szükségleteit. Kutatja az emberi lélek közös ősi rétegeit, a kollektív tudattalant, és annak fő, belső energia-transzformátorait és forrásait, az archetípusokat. Jung szerint minden élet egyedi, és végső értelme alapvető kapcsolatban van az egyediség kibontakozásával és fenntartásával. A terápia vezérfonala ezért az ember külön világának önmegvalósító, individualizációs folyamatának megértése és segítése. (Süle Ferenc: A jungi analízis. In: Szőnyi G., Füredi J.(szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Medicina, 2000).

Klinikai szakpszichológus